ترانزیشن و جعبه ابزار قدیمی کردن فیلم در پریمیر

ترانزیشن و جعبه ابزار قدیمی کردن فیلم در پریمیر 50+ Old Film Pack : Transitions, Color Presets ✅ شیوه استفاده…
0
تومان