عکاسی و تصویربرداری از نمایشگاه، ساخت تیزر تبلیغاتی

بررسی تعرفه فیلمبرداری ، عکاسی و ساخت کلیپ از غرفه های نمایشگاه،عکاسی و تصویربرداری از غرفه های نمایشگاهی

عکاسی و تصویربرداری از خطوط تولید کارخانجات . عکاسی و تصویربرداری از مجمع های خصوصی و همایشهای عمومی ارگانها و سازمانها .، تدوینگر تیزر نمایشگاه، تدوینگر تیزر تبلیغاتی، تدوینگر تیزر صنعتی، تدوینگر همایش و سمینار

فیلمبرداری غرفه نمایشگاه، عکاسی نمایشگاه بین المللی ،فیلمبردار تیزر تبلیغاتی، فیلمبردارتیزر صنعتی، فیلمبردار همایش و سمینار، تیزر نمایشگاه، ساخت تیزر نمایشگاهی، سازنده تیزر نمایشگاه

فقط فیلمبرداری از غرفه نمایشگاه، 1 روزه

مشاوره 09394004005 کسراپناه

1 روز فیلمبرداری


1 نفر فیلمبردار حرفه ای پاره وقت

…..


تیزر نمایشگاه : 1 دقیقه

کلیپ مصاحبه : ندارد


عکاسی  : ندارد


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : ندارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : ندارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز پاره وقت

3 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

…..


تیزر نمایشگاه : 1 الی 3 دقیقه

کلیپ مصاحبه : ندارد


عکاسی  : ندارد


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : ندارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

6 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

…..


تیزر نمایشگاه : 1 الی 3 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 10 دقیقه


عکاسی : ندارد


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

8 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای مسلط به عکاسی

…..


تیزر نمایشگاه : 1 الی 3 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 10 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

9 میلیون تومان

دستمزد تیزر تبلیغاتی،هزینه ساخت کلیپ یک دقیقه ای، تیزر تبلیغاتی کوتاه، تعرفه فیلمبرداری و تدوین، تعرفه فیلمبرداری صنعتی، هزینه تیزر تبلیغاتی، هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی ویدیو

فیلمبرداری و عکاسی از غرفه نمایشگاه، 1 روزه

مشاوره 09394004005 کسراپناه

1 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 2 دقیقه

کلیپ مصاحبه : ندارد


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : ندارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : ندارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

8 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 5 دقیقه

کلیپ مصاحبه : ندارد


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : ندارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

9 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 3 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 5 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

11 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 5 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 10 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

13 میلیون تومان

دستمزد تیزر تبلیغاتی،هزینه ساخت کلیپ یک دقیقه ای، تیزر تبلیغاتی کوتاه، تعرفه فیلمبرداری و تدوین، تعرفه فیلمبرداری صنعتی، هزینه تیزر تبلیغاتی، هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی ویدیو

فیلمبرداری و عکاسی از غرفه نمایشگاه، 1 الی 4 روزه

مشاوره 09394004005 کسراپناه

4 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 10 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 10 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


چهار روز کامل

38 میلیون تومان

3 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 8 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 10 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


سه روز کامل

29 میلیون تومان

2 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 5 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 10 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


دو روز کامل

20 میلیون تومان

1 روز فیلمبرداری و عکاسی


1 نفر فیلمبردار حرفه ای

1 نفر عکاس حرفه ای


تیزر نمایشگاه : 1 الی 3 دقیقه

کلیپ مصاحبه : تا 5 دقیقه


ارائه آرشیو عکس خام با کیفیت اصلی


تجهیزات حرکتی رونین و گیمبال : دارد

تجهیزات صدابرداری مصاحبه : دارد


زیرنویس گرافیکی : دارد

لوگوموشن دو بعدی : دارد

صداگذاری و اصلاح رنگ : دارد


تحویل کار : طبق درخواست شما


یک روز کامل

11 میلیون تومان

دستمزد تیزر تبلیغاتی،هزینه ساخت کلیپ یک دقیقه ای، تیزر تبلیغاتی کوتاه، تعرفه فیلمبرداری و تدوین، تعرفه فیلمبرداری صنعتی، هزینه تیزر تبلیغاتی، هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی ویدیو

تیزر خطوط تولید هلدینگ میهن

پشت صحنه تیزر بیمه سینا

پشت صحنه فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

پشت صحنه فروشگاه زنجیره ای هایپر فمیلی

تیزر مجمع بیمه سینا

پشت صحنه فروشگاه زنجیره ای ویوان

تصویربرداری: فوتون و پیکاپ ایران خودرو دیزل

پشت صحنه تیزر ایران خودرو دیزل

تصویربرداری و تدوین: اتوبوس آمبولانس ایران خودرو دیزل

صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، بیدبلند

صنایع پتروشیمی مارون

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

تصویربرداری: خط تولید آریا ایران خودرو دیزل

شایان دیزل: تصویربرداری و تدوین

تدوین: همکاری با گرجستان

ششمین همایش ملی کیفیت

دومین همایش ملی کارآفرینان

چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

موشن گرافیک مسمن

پشت صحنه ساخت تیزر با لنز سوپر ماکرو

تیزر مسمن

موزیک ویدیو راز

موزیک ویدیو علی اصحابی

موزیک ویدیو مجید یحیایی

فیلم سینمایی پوست: تدوین آنونس 

تدوین آنونس برنامه همرفیق ، علی نصیریان ادامه …

فیلم سینمایی تک تیرانداز: تدوین آنونس

تدوین مستند سگوریا اسپانیا ادامه …

فیلم سینمایی تک تیرانداز: تدوین پشت صحنه 

تدوین نقد فیلم سینمایی موقعیت مهدی شبکه سوم سیما