022 آموزش رایگان اهمیت تایم لاین دوم

022 آموزش رایگان اهمیت تایم لاین دوم ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی مدیر سایتمشاهده سوابق…
تومان

021 آموزش رایگان ضرب و ضدضرب در تدوین

021 آموزش رایگان ضرب و ضدضرب در تدوین ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی مدیر سایتمشاهده…
تومان

020 آموزش رایگان بهترین شیوه کوتاه کردن موزیک

020 آموزش رایگان بهترین شیوه کوتاه کردن موزیک در تدوین ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی…
تومان

019 آموزش رایگان تکنیک ترکیب عمودی فیلم ها در ادیوس و پریمیر

019 آموزش رایگان تکنیک ترکیب عمودی فیلم ها در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای…
تومان

018 آموزش رایگان تکنیک فریم دزدی در ادیوس و پریمیر

018 آموزش رایگان تکنیک فریم دزدی در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی…
تومان

017 آموزش رایگان سریع ترین شیوه سوئیچ دوربین ها ادیوس و پریمیر

017 آموزش رایگان سریع ترین شیوه سوئیچ دوربین ها مولتی کمرا در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه…
تومان

016 آموزش رایگان رتوش صورت و اصلاح رنگ پریمیر

016 آموزش رایگان رتوش صورت در فیلم و اصلاح رنگ پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده…
تومان

015 آموزش رایگان حذف نویز فیلم در ادیوس و پریمیر

015 آموزش رایگان حذف نویز فیلم در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی…
تومان

014 آموزش رایگان شناخت Field در تدوین

014 آموزش رایگان شناخت Field در تدوین ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی مدیر سایتمشاهده سوابق…
تومان

013 آموزش رایگان تغیر یک رنگ در ادیوس و پریمیر

013 آموزش رایگان تغیر یک رنگ در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی…
تومان

012 آموزش رایگان مولتی کمرا در پریمیر

012 آموزش رایگان مولتی کمرا در پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی مدیر سایتمشاهده سوابق…
تومان

011 آموزش رایگان اهمیت لیبل گذاری در تدوین

011 آموزش رایگان اهمیت لیبل گذاری در تدوین ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی مدیر سایتمشاهده…
تومان

010 آموزش رایگان کپی کردن رنگ فیلم در پریمیر

آموزش رایگان 010 : کپی کردن رنگ فیلم در پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی…
تومان

007 آموزش رایگان پریویو صحیح در پریمیر

آموزش رایگان 007 : پریویو صحیح در پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی مدیر سایتمشاهده…
تومان

006 آموزش رایگان لینک صدا و تصویر در پریمیر

آموزش رایگان 006 : لینک صدا و تصویر در پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای رایگانمشاهده بیوگرافی…
تومان

005 آموزش رایگان تنظیم شورتکات c در پریمیر

آموزش رایگان 005 : تنظیم شورتکات c در پریمیر برای برش فیلم ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه مشاهده سایر آموزشهای…
تومان

004 آموزش رایگان فید گروهی صدا و تصویر در ادیوس و پریمیر

آموزش رایگان 004 : فید و دیزالو گروهی صدا و تصویر در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی کسراپناه…
تومان

003 آموزش وایت بالانس در ادیوس و پریمیر

✅ آموزش رایگان 003 : وایت بالانس ( گرفتن زردی فیلم ) در ادیوس و پریمیر ✅ مدرس : مصطفی…
تومان